Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
2 Viettel 098.123.4040 5.590.000 Sim lặp Đặt mua
3 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
4 Viettel 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
5 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
6 Viettel 097.114.3030 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Đặt mua
8 Viettel 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
9 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
10 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
11 Viettel 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Đặt mua
12 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 Sim lặp Đặt mua
13 Viettel 096.181.0303 2.300.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 0961.86.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
15 Viettel 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Đặt mua
16 Viettel 09.6116.7070 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
17 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
18 Viettel 0961.99.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 0961.77.7373 6.600.000 Sim lặp Đặt mua
20 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
21 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
22 Viettel 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
23 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Đặt mua
24 Viettel 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
25 Viettel 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Đặt mua
26 Viettel 0961.85.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
27 Viettel 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
28 Viettel 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
29 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
30 Viettel 096.123.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
31 Viettel 096.111.4141 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
32 Viettel 0971.21.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
33 Viettel 09.7117.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
34 Viettel 096.111.4040 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
35 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
36 Viettel 0961.80.5050 3.400.000 Sim lặp Đặt mua
37 Viettel 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
38 Viettel 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
39 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
40 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
41 Viettel 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
42 Viettel 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
43 Viettel 097.123.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
44 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
45 Viettel 09.7117.8484 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
46 Viettel 09.8118.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
47 Viettel 09.6116.8484 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
48 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
49 Viettel 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Đặt mua
50 Viettel 0961.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
51 Viettel 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
52 Viettel 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
53 Viettel 0971.20.5050 3.400.000 Sim lặp Đặt mua
54 Viettel 0971.28.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
55 Viettel 09.89.66.89.89 168.000.000 Sim lặp Đặt mua
56 Viettel 0988.19.89.89 88.000.000 Sim lặp Đặt mua
57 Viettel 0971.48.29.29 2.600.000 Sim lặp Đặt mua
58 Viettel 0386.08.2727 740.000 Sim lặp Đặt mua
59 Viettel 0983.17.84.84 1.180.000 Sim lặp Đặt mua
60 Viettel 0377.09.6464 740.000 Sim lặp Đặt mua
61 Viettel 0377.02.9090 840.000 Sim lặp Đặt mua
62 Viettel 0981.70.29.29 2.600.000 Sim lặp Đặt mua
63 Viettel 0344.67.4646 740.000 Sim lặp Đặt mua
64 Viettel 09.8448.41.41 1.900.000 Sim lặp Đặt mua
65 Viettel 0387.26.2929 1.680.000 Sim lặp Đặt mua
66 Viettel 096.101.95.95 2.600.000 Sim lặp Đặt mua
67 Viettel 0333.66.0202 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
68 Viettel 03.8383.6464 1.830.000 Sim lặp Đặt mua
69 Viettel 0383.71.2424 740.000 Sim lặp Đặt mua
70 Viettel 0336.40.4646 840.000 Sim lặp Đặt mua
DMCA.com Protection Status