Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.5678.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 09.1989.1983 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 09.11.04.1983 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 08.8989.1983 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 08.23.09.1983 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 07.02.02.1983 14.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 08.1985.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 08.1992.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 08.1996.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 08.1980.1983 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 08.1981.1983 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 08.1990.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 08.1994.1983 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 08.1998.1983 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 08.1984.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 08.1991.1983 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 08.1989.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 08.1987.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 08.1982.1983 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 090.183.1983 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 090.186.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 08.22111983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0933.83.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0911.01.1983 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 079.666.1983 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 08.13.11.1983 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 09.22.02.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 097.168.1983 18.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 08.26.10.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 05.22.01.1983 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 08.2222.1983 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.23.11.1983 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 05.23.02.1983 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 09.28.03.1983 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 08.2525.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0866.83.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vietnamobile 05.28.05.1983 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vietnamobile 09.24.04.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0916.33.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 08.22.04.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 096.12.2.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vietnamobile 09.21.09.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 09.25.03.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 05.22.09.1983 10.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 089.666.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.12.03.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vietnamobile 05.22.03.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vietnamobile 09.26.02.1983 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vietnamobile 09.21.01.1983 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.12.01.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.2468.1983 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vietnamobile 09.24.12.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.19.03.1983 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vietnamobile 09.28.06.1983 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vietnamobile 05.23.08.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.12.02.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.2706.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0969.2.6.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vietnamobile 09.24.08.1983 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 08.1368.1983 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vietnamobile 09.26.08.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0327.021.983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vietnamobile 05.23.05.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.17.03.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 08.2607.1983 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vietnamobile 05.22.04.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0333.55.1983 14.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vietnamobile 09.27.10.1983 15.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 09.1968.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 08.13.05.1983 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status