Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078910.1983 39.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 09.6363.1983 39.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0979.88.1983 39.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0989.68.1983 36.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 096.883.1983 36.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 07.8888.1983 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 077777.1983 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 08.1234.1983 29.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0989.55.1983 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 093.568.1983 27.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 08.3333.1983 27.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0866.66.1983 26.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 07.6789.1983 26.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 09.01.10.1983 23.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0888.38.1983 23.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0888.39.1983 23.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0913.79.1983 22.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0911.83.1983 21.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0912.22.1983 21.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 09.31.01.1983 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0989.91.1983 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 09.1989.1983 19.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vietnamobile 09.24.08.1983 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 08.22.02.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 089.666.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0866.83.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 091.868.1983 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 08.1982.1983 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0961.61.1983 18.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 097.168.1983 18.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.05.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.21.07.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 09.21.09.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 09.21.10.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0986.85.1983 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0911.01.1983 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0919.97.1983 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vietnamobile 09.23.11.1983 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 08.2468.1983 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0919.96.1983 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 08.2222.1983 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 08.13.11.1983 15.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 09.27.10.1983 15.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 08.1981.1983 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 08.1980.1983 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 09.1990.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vietnamobile 09.25.03.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vietnamobile 09.22.02.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vietnamobile 09.28.04.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vietnamobile 09.28.05.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.2929.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 096.12.2.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 090.186.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0933.83.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 08.22111983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 09.1968.1983 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0961.66.1983 14.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0333.55.1983 14.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 09.11.04.1983 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 07.02.02.1983 14.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0819.88.1983 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vietnamobile 09.27.08.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vietnamobile 09.26.08.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.22.04.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 08.12.01.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 08.12.03.1983 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0971.79.1983 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vietnamobile 09.26.07.1983 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vietnamobile 09.24.04.1983 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 09.23.10.1983 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status