Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0349.05.1985 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0384.17.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0974.53.1985 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0368.87.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0353.37.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0386.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0353.75.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0353.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0383.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0393.31.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0363.70.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0978.60.1985 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 038.449.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0342.54.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0398.5.4.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0362.00.1985 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 096.15.3.1985 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0336.75.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0378.4.3.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0384.89.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0974.42.1985 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0973.59.1985 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0364.75.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0357.32.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0384.35.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0394.89.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0377.4.2.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0332.39.1985 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0398.52.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0334.7.5.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0346.65.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0972.23.1985 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0363.24.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0336.54.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 036.334.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0378.19.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 039.772.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 037.323.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0393.74.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0377.58.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 038.26.6.1985 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0329.35.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0375.62.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 033.242.1985 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0327.97.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 039.225.1985 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0334.23.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 038.254.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0344.97.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0338.64.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0353.12.1985 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0374.08.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0983.60.1985 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0375.18.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0346.4.7.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0355.84.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0398.14.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0362.49.1985 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0973.91.1985 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0332.03.1985 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 0395.8.1.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0372.84.1985 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0374.07.1985 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 097.14.5.1985 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0347.65.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 0389.20.1985 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0328.37.1985 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status