Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0384.090.190 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0333.07.09.90 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0824.290.290 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0888.13.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0963.05.11.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0764.01.0990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0888.07.10.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0947.09.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0946.29.04.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0764.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0914.28.04.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0846.07.01.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0963.25.01.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0942.03.05.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0333.07.11.90 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0917.09.04.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0914.30.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0378.05.12.90 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0888.30.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0888.04.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0963.18.04.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0888.04.06.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0888.17.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0836.12.09.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0785.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0845.05.06.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0888.23.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0942.04.06.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0888.26.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0369.07.05.90 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0963.07.03.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0917.08.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0933.14.11.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0931.24.01.90 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status