Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.1994.1994 60.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 09.1111.1994 50.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0333.331.994 42.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 07.9999.1994 35.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 07.07.07.1994 35.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 08.9999.1994 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0898.88.1994 27.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 09.06.06.1994 25.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0963.99.1994 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 09.8889.1994 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 034567.1994 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 07.08.09.1994 23.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 08.3333.1994 23.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 08.6789.1994 22.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0981.99.1994 21.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 09.28.11.1994 20.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 09.19.07.1994 20.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0908.07.1994 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0916.99.1994 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0989.39.1994 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0985.79.1994 19.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 09.28.01.1994 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vietnamobile 09.25.07.1994 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vietnamobile 09.24.08.1994 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 09.17.09.1994 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0989.91.1994 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0888.68.1994 18.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vietnamobile 09.21.07.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 09.21.09.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 09.21.10.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vietnamobile 09.21.04.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.2345.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0939.79.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0889.89.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 09.1612.1994 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 098.179.1994 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 08.29.08.1994 17.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.2222.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vietnamobile 09.22.06.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 09.17.02.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 08.29.03.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 08.27.01.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 08.23.03.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 08.23.06.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 08.23.04.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.25.06.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.23.05.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 08.27.04.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.22.02.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.27.12.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.22.06.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.16.03.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.15.03.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.18.10.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 08.18.05.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.17.03.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.16.04.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 08.15.12.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 08.15.02.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 08.12.02.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.14.02.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 08.14.07.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 08.13.11.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.14.01.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 07.08.06.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0967.99.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0985.58.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0919.87.1994 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 08.5678.1994 16.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 09.1984.1994 16.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status