Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.1995.1995 68.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 098.155.1995 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0889.98.1995 27.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0898.88.1995 25.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0988.79.1995 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vietnamobile 09.23.12.1995 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 089.666.1995 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0912.79.1995 24.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 033.666.1995 23.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 08.3333.1995 23.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.11.1995 21.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vietnamobile 09.25.11.1995 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0913.99.1995 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 096.779.1995 19.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0981.22.1995 19.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 09.28.11.1995 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 09.25.07.1995 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 09.24.08.1995 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 08.1994.1995 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 07.7979.1995 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0988.161995 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0989.18.1995 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0936.99.1995 18.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 09.7722.1995 18.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 09.15.01.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vietnamobile 09.21.05.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 09.21.07.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vietnamobile 09.21.09.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 09.21.12.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 07.6789.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0966.39.1995 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.29.09.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 09.24.01.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 09.22.03.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 09.14.07.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 08.29.07.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 08.27.03.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.25.02.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 08.25.01.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 08.24.08.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 08.16.09.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 08.14.12.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 08.15.01.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 08.17.03.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 08.15.02.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.18.05.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.15.08.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 08.18.08.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.14.11.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.16.11.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.18.07.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.14.07.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.13.12.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.13.08.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 07.05.09.1995 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 090.789.1995 16.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 090.777.1995 16.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 08.5678.1995 16.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vietnamobile 09.27.08.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vietnamobile 09.27.07.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vietnamobile 09.29.03.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vietnamobile 09.28.04.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vietnamobile 09.25.06.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vietnamobile 09.26.07.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vietnamobile 09.27.05.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vietnamobile 09.24.04.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vietnamobile 09.25.04.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vietnamobile 09.25.05.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vietnamobile 09.25.02.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 09.23.08.1995 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status