Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0972.28.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 08.5678.1996 15.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 09.13.08.1996 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 08.1981.1996 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 08.29.10.1996 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0913.66.1996 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 08.16.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 08.19.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 08.23.11.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0913.96.1996 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 08.1983.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0915.07.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 036.555.1996 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0989.24.1996 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 090.555.1996 18.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0919.63.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0968.23.1996 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0971.68.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0981.56.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0961.59.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0971.63.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0961.38.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0971.62.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0971.89.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0961.31.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0971.65.1996 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0967.91.1996 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0961.65.1996 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0911.07.1996 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 08.1980.1996 12.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 08.1992.1996 16.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 08.1990.1996 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 08.1985.1996 12.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0986.08.1996 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0989.72.1996 11.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0985.07.1996 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0985.44.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0985.51.1996 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0971.44.1996 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0979.34.1996 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 096.115.1996 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 098.163.1996 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 096.193.1996 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 097.122.1996 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 097.155.1996 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 096.137.1996 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 096.136.1996 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 098.128.1996 15.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 098.153.1996 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0869.11.1996 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 09.17.07.1996 14.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vietnamobile 092.888.1996 15.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 09.0810.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 093.389.1996 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 09.05.04.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vietnamobile 09.24.08.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vietnamobile 09.2345.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vietnamobile 09.25.08.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vietnamobile 09.26.01.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0938.39.1996 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0333.96.1996 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0867.77.1996 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 086.555.1996 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0901.23.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 09.18.09.1996 10.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vietnamobile 0929.07.1996 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 07777.2.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 07777.3.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0905.12.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 03.25.08.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status