Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0972.28.1996 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0975.55.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0976.78.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 085.777.1996 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0796.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.73.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0707.31.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0813.34.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0765.82.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 093.24.3.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 082889.1996 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 085.345.1996 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 082.345.1996 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 083.567.1996 5.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0915.56.1996 4.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0825.97.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0839.88.1996 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 083.688.1996 4.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 085.779.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 083.555.1996 5.760.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 08.1978.1996 3.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.5678.1996 15.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.1977.1996 3.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0836.77.1996 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 082669.1996 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 082.887.1996 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0825.94.1996 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0858.58.1996 4.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0825.98.1996 3.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 083.444.1996 4.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 085.666.1996 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0825.95.1996 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 083.616.1996 2.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 081775.1996 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 081777.1996 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0917.6.3.1996 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status