Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0359.6.2.1996 2.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0866.37.1996 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0355.79.1996 6.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0865.32.1996 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0337.44.1996 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0336.98.1996 4.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 035.244.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 03.25.08.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0378.65.1996 2.460.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 086.20.2.1996 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0865.48.1996 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 032.797.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0333.97.1996 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0394.13.1996 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0976.93.1996 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 086.205.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0347.84.1996 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0985.27.1996 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0975.8.9.1996 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0337.85.1996 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0327.6.5.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 039.23.7.1996 4.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0865.04.1996 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0376.87.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0327.91.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 096.445.1996 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 033.21.8.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0383.71.1996 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 038.771.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0966.05.1996 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0395.1.3.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0326.4.5.1996 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0328.86.1996 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0862.40.1996 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0387.41.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0348.59.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 035.27.6.1996 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0329.01.1996 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 086.7.02.1996 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0379.86.1996 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 038.21.3.1996 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 097.14.3.1996 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0865.06.1996 6.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0869.23.1996 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 097767.1996 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0359.58.1996 3.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0348.17.1996 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0376.02.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0383.54.1996 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0365.7.6.1996 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0865.23.1996 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0327.51.1996 2.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0398.83.1996 5.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 097.22.3.1996 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0359.84.1996 2.460.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0374.85.1996 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 037.25.8.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0867.3.7.1996 4.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 086.7.05.1996 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0368.77.1996 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0869.72.1996 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0375.27.1996 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 086.559.1996 3.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 086.585.1996 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0983.70.1996 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0866.27.1996 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0327.58.1996 3.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 086.7.04.1996 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0373.98.1996 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status