Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0908.11.03.96 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0937.19.05.96 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0908.03.10.96 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0937.08.02.96 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0797.31.1996 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0931.26.01.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0937.05.08.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0792.30.1996 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0797.24.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0937.80.1996 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0908.17.01.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0931.28.05.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0933.05.07.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0937.0808.96 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0933.23.02.96 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0784.46.1996 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0937.09.12.96 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0937.10.04.96 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0931.27.02.96 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0908.20.05.96 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0933.25.07.96 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0901.26.10.96 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 09.08.08.01.96 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0784.25.1996 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.08.1996 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0797.14.1996 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0937.24.05.96 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0798.81.1996 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0359.05.06.96 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0377.13.05.96 1.109.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0352.29.01.96 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0388.02.08.96 1.109.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0338.310.296 629.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0348.25.05.96 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0395.05.12.96 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0389.11.10.96 1.340.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0334.06.07.96 769.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0987.30.02.96 890.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0382.06.02.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0397.29.02.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0376.07.03.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0335.03.05.96 1.259.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0333.04.07.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0336.12.08.96 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0358.05.03.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0336.07.09.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0384.25.05.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0349.28.01.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0362.22.03.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0342.17.08.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0373.20.07.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0343.22.12.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0384.08.07.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0365.27.05.96 1.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0384.11.08.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0332.17.08.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0376.26.09.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0342.30.12.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0385.18.07.96 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0349.17.02.96 909.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status