Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 091.999.1996 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 034567.1996 41.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 096.111.1996 36.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0989.68.1996 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0888.99.1996 33.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 09.11.04.1996 28.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 08.1995.1996 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0889.98.1996 27.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0898.88.1996 25.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0983.961996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 089.666.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0911.88.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 098.568.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 098.168.1996 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0979.66.1996 24.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 09.1990.1996 24.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0888.68.1996 23.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0908.07.1996 23.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 09.1122.1996 23.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 07.8.9.10.1996 23.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0983.93.1996 23.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.11.1996 21.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vietnamobile 09.28.11.1996 20.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 09.13.07.1996 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 09.08.02.1996 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 098.16.9.1996 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0968.33.1996 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 09888.3.1996 19.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 0928.09.1996 19.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 09.26.01.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vietnamobile 09.24.08.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.25.08.1996 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0938.39.1996 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 09.8787.1996 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 090.555.1996 18.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 036.555.1996 18.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vietnamobile 09.27.01.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0965.88.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vietnamobile 09.21.01.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vietnamobile 09.21.05.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vietnamobile 09.21.07.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vietnamobile 09.21.09.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 09.21.08.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0968.81.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 09.0810.1996 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.22.06.1996 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 03.3456.1996 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0919.97.1996 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vietnamobile 0929.07.1996 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 09.17.11.1996 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vietnamobile 09.22.06.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.29.07.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.28.05.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.29.01.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 08.28.02.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 08.25.06.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.27.04.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 08.25.01.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 08.22.04.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 08.28.01.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 08.16.04.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 08.17.08.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 08.16.11.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 08.15.03.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 08.17.06.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 08.16.02.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 08.14.08.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 08.13.06.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 08.14.05.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 08.14.01.1996 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status