Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.1199 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0358.0303.99 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0336.25.01.99 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0358.31.1199 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0779.661.999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0346.07.1199 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0386.31.1199 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0937.24.11.99 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0938.27.11.99 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0346.02.1199 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0343.15.1199 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0373.070.999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0797.170.999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0786.28.11.99 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0775.08.11.99 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0931.15.11.99 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0343.08.1199 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0345.31.1199 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0767.1111.99 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0328.29.05.99 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0373.441.999 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0937.14.07.99 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0792.03.03.99 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0937.08.07.99 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0707.030.999 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0931.23.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0931.250.299 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0933.14.04.99 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0931.200.899 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0931.210.599 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0789.90.1999 7.540.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0937.27.07.99 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0778.67.1999 6.530.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0767.180.999 5.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0931.24.05.99 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0776.180.999 4.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0931.270.799 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0937.200.299 9.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0707.050.999 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vietnamobile 0926.100.999 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0776.60.1999 7.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0765.32.1999 5.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0931.260.299 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0792.07.07.99 2.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0789.87.1999 6.530.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0792.05.05.99 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0937.020.799 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0937.27.01.99 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0931.290.699 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0797.79.1999 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0903.15.08.99 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0776.150.999 4.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status