Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0356.38.1999 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0396.241.999 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0394.27.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0365.30.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0396.70.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0396.54.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0389.071.999 9.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0396.521.999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0396.48.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0347.011.999 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0376.081.999 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0396.531.999 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0396.75.1999 9.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0394.061.999 8.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0365.27.1999 9.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0365.37.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0396.721.999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0396.47.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0396.731.999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0389.301.999 8.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0374.701.999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0364.35.1999 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0346.30.1999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0338.57.1999 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0365.24.1999 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0395.171.999 13.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 03688.11.999 26.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 036.36.11999 30.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0336.92.1999 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 035.21.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 033.997.1999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 035.994.1999 11.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0368.70.1999 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 033.989.1999 29.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 038.25.4.1999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0356.09.1999 15.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 033.990.1999 15.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0348.2.4.1999 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0384.72.1999 5.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0339.88.1999 32.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0376.001.999 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0335.3.4.1999 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 036.909.1999 23.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0344.09.1999 13.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0366.40.1999 8.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0374.57.1999 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0384.511.999 8.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 035.24.9.1999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0343.63.1999 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0383.44.1999 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 037.24.1.1999 12.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 03.29.04.1999 22.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 039.838.1999 20.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0359.07.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0334.76.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 033.44.11.999 20.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0338.35.1999 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0349.62.1999 9.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0385.89.1999 17.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0343.42.1999 12.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0387.41.1999 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0345.54.1999 12.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0345.53.1999 12.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 035.7.08.1999 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 037.23.6.1999 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0364.3.1.1999 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0364.6.7.1999 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0364.3.2.1999 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 034.95.21.999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0333.52.1999 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status