Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0827.63.1999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0814.701.999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0825.23.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 085.354.1999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0825.37.1999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0828.47.1999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0823.72.1999 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0823.87.1999 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0837.08.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0829.35.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0855.63.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0707.79.1999 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0766.9.4.1999 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0774.8.7.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0774.8.6.1999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0786.87.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0762.901.999 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0794.9.7.1999 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0794.2.8.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0794.311.999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0796.8.5.1999 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0788.911.999 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0706.311.999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0896.711.999 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0774.80.1999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0787.88.1999 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0795.411.999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0896.7.4.1999 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0704.9.6.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0702.811.999 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0787.901.999 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0768.8.3.1999 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0896.7.2.1999 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0782.88.1999 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0777.8.5.1999 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0898.03.1999 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0779.8.9.1999 35.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0896.70.1999 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0786.9.2.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0706.3.2.1999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0778.1.5.1999 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0774.07.1999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0777.8.2.1999 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0794.2.6.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0706.33.1999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0898.8.3.1999 14.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0794.90.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0898.05.1999 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0704.8.9.1999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0795.8.3.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0799.60.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0789.50.1999 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0896.04.1999 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0774.8.3.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 09.31.03.1999 45.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0898.02.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0778.101.999 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0786.96.1999 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0794.2.7.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0798.02.1999 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0704.7.1.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0702.9.5.1999 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0774.05.1999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0774.06.1999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0798.031.999 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0706.4.1.1999 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0762.8.6.1999 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0704.9.5.1999 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0762.8.5.1999 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942

DMCA.com Protection Status