Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Máy bàn 024.99991999 300.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0905.191999 150.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0986.131.999 150.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0903.79.1999 143.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0988.22.1999 136.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0988.211.999 131.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0919.82.1999 126.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0909.89.1999 112.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 096.81.81.999 105.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0988.691999 103.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0903.88.1999 102.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 08.1900.1999 100.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0982.89.1999 100.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0908.811.999 99.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 09.1368.1999 99.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 092.9911999 95.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0985.88.1999 94.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vietnamobile 09.2512.1999 94.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vietnamobile 09.2812.1999 94.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0918.68.1999 88.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0979.101.999 87.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 097.6611999 85.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 096.198.1999 84.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 096.567.1999 84.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0913.511.999 80.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0777.77.1999 79.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0966.36.1999 79.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 090.686.1999 79.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0909.96.1999 78.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0983.59.1999 78.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0912.55.1999 77.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0979.75.1999 75.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0967.191.999 73.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0968.151.999 73.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0988.52.1999 72.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 098.567.1999 72.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0985.83.1999 70.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0988.56.1999 69.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0969.001.999 69.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0977.95.1999 69.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0975.22.1999 68.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0911.02.1999 68.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0916.52.1999 68.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0906.691.999 68.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 08.9666.1999 65.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0973.59.1999 65.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 093.686.1999 65.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0389.09.1999 64.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 033456.1999 62.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 096.389.1999 61.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0909.501.999 60.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0919.25.1999 60.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0966.90.1999 59.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0973.85.1999 59.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0971.25.1999 59.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0971.35.1999 59.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 098.152.1999 58.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 098.468.1999 57.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 093.135.1999 56.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 097.558.1999 56.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0973.831.999 55.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 0987.731.999 55.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0848.88.1999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 097.126.1999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 097.330.1999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0962.36.1999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0901.311.999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 09.7892.1999 55.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status