Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6666.2002 69.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 08.9999.2002 69.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0935.002.002 51.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0788.88.2002 39.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 098.333.2002 39.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0889.002.002 39.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0936.66.2002 36.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 078910.2002 31.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0983.89.2002 30.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 0922.002.002 29.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0789.002.002 29.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 09.8386.2002 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0899.002.002 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 09.19.08.2002 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vietnamobile 09.27.10.2002 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0866.66.2002 25.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 07.08.09.2002 22.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 086.888.2002 22.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 07.6666.2002 21.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 09.8383.2002 21.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 09.6363.2002 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 09.25.07.2002 19.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 089.666.2002 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0911.06.2002 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0988.33.2002 18.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0911.08.2002 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0919.07.2002 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0914.03.2002 17.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0918.06.2002 17.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 09.25.08.2002 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0986.55.2002 16.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 09.23.06.2002 16.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0939.99.2002 16.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 09.28.12.2002 16.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0988.12.2002 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 03.25.01.2002 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0949.99.2002 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0905.03.2002 15.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0909.01.2002 15.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0986.08.2002 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0978.99.2002 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vietnamobile 09.21.05.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 09.21.07.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vietnamobile 09.21.09.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vietnamobile 09.21.10.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 097.686.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 096.234.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0968.26.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0989.81.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0982.85.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 09.6606.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0968.33.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 098.199.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vietnamobile 09.24.08.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vietnamobile 09.2345.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vietnamobile 09.23.09.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vietnamobile 09.23.04.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 03.6668.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0979.77.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 033.779.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 033.789.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 098.286.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0902.68.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0902.99.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0938.66.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0913.07.2002 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 09.39.79.2002 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0905.06.2002 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vietnamobile 09.29.07.2002 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 09.29.12.2002 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status