Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0918.31.2005 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0913.94.2005 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0918.95.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0916.63.2005 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0945.13.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 09.1993.2005 6.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0918.51.2005 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0918.43.2005 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0912.43.2005 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0919.30.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 09.16.08.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0949.83.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 094.535.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0913.61.2005 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 09.1978.2005 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0946.98.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 09.19.06.2005 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0942.69.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0917.06.2005 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0918.52.2005 2.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0919.61.2005 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 091.666.2005 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0937.12.2005 1.670.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0908.94.2005 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0937.13.2005 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0939.5.8.2005 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0939.9.6.2005 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0907.6.4.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0939.6.4.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0907.7.4.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0907.2.8.2005 2.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0907.6.7.2005 2.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0907.9.1.2005 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0939.6.8.2005 8.110.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0907.7.3.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0939.08.2005 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 091.799.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0917.07.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0911.89.2005 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0911.15.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0945.38.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0917.53.2005 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0937.19.2005 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0932.20.2005 1.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0945.98.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0948.52.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vietnamobile 0929.31.2005 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vietnamobile 0929.48.2005 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0947.94.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0943.58.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 091.19.2.2005 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vietnamobile 092.11.6.2005 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 09.15.06.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vietnamobile 0929.39.2005 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0943.62.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vietnamobile 0923.73.2005 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0944.97.2005 833.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vietnamobile 0929.16.2005 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0948.51.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 097.13.9.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vietnamobile 0924.29.2005 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0931.26.2005 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vietnamobile 092.22.9.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0943.80.2005 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vietnamobile 0929.71.2005 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 0944.72.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 0925.43.2005 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status