Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0785.99.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0707.87.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0708.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 083.444.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 083.688.2005 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 085.779.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0833.68.2005 2.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 08.1978.2005 4.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 082.666.2005 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 083.616.2005 2.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0839.33.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 08.3568.2005 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 082.555.2005 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 08.1979.2005 3.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 08.1977.2005 4.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0828.28.2005 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0919.61.2005 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0812.99.2005 3.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0918.52.2005 2.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 09.1978.2005 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0819.66.2005 2.360.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0818.99.2005 3.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0813.88.2005 3.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0886.65.2005 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0886.89.2005 2.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 081.866.2005 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0835.99.2005 2.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0899.77.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0907.7.3.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0907.2.8.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0907.6.7.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0907.9.1.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0777.03.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0786.78.2005 2.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0778.03.2005 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0792.07.2005 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0779.08.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0764.44.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0773.01.2005 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0797.08.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0797.09.2005 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0779.01.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0793.33.2005 4.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0779.06.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0775.03.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0765.65.2005 2.780.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0779.03.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0773.04.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0779.07.2005 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0797.03.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0775.06.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0797.06.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0775.08.2005 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0778.09.2005 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0772.08.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0773.03.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0777.04.2005 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status