Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 083.555.2005 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 081779.2005 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0825.95.2005 5.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 08.5678.2005 6.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 083.678.2005 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 09.1993.2005 6.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 083.567.2005 5.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 083.888.2005 5.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 081777.2005 6.510.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 082.999.2005 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 082.888.2005 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0833.99.2005 5.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 09.16.08.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 082.345.2005 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 083.999.2005 5.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0828.98.2005 5.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 08.25.01.2005 6.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0939.6.8.2005 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0797.89.2005 7.510.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0707.02.2005 5.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0768.00.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 089.888.2005 8.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0703.06.2005 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0797.77.2005 6.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0707.05.2005 5.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0769.69.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0703.07.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 077.888.2005 8.470.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0707.06.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0703.09.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0703.02.2005 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0764.00.2005 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0707.03.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0707.01.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0703.04.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0789.89.2005 8.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0703.00.2005 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0703.33.2005 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0776.66.2005 5.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 08.1972.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 08.1986.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 08.1982.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 088.999.2005 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 091.799.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.1975.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 08.1984.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.1985.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.1976.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.1994.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0911.15.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0817.06.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.1981.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 07.03.10.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 07.07.11.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.13.10.2005 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 07.03.11.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 07.02.01.2005 6.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 07.02.09.2005 6.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 07.02.03.2005 6.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 098.799.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 096.31.5.2005 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 097.14.1.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0968.56.2005 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 096.14.8.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0961.05.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 09.15.10.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vinaphone 09.16.06.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vietnamobile 092.22.9.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status