Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0939.6.8.2005 7.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 091.799.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 08.1976.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 08.1994.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 08.1972.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 08.1975.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 088.999.2005 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0911.15.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 08.1985.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 08.1981.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0817.06.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 08.1984.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 08.1982.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 08.13.10.2005 7.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 07.03.11.2005 9.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 07.03.10.2005 9.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 07.07.11.2005 9.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 08.25.01.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 096.31.5.2005 5.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0326.08.2005 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 09.15.10.2005 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 09.15.06.2005 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0981.69.2005 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0968.56.2005 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 098.799.2005 6.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 09.16.06.2005 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 09.1993.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 082.345.2005 8.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 082.888.2005 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 09.16.08.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 09.16.08.2005 8.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 081777.2005 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 083.555.2005 5.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 083.688.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 082.345.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 081777.2005 6.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 08.3568.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 083.999.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 083.555.2005 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 083.888.2005 5.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 082.888.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 09.1993.2005 5.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 082.999.2005 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 082.999.2005 7.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0828.98.2005 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 083.888.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0828.98.2005 5.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 097.244.2005 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 098.243.2005 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 098.12.4.2005 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 096.14.9.2005 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 096.199.2005 6.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 096.186.2005 6.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 096.17.8.2005 5.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 097.163.2005 5.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0969.59.2005 5.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 097.193.2005 5.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0977.71.2005 5.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 098.10.3.2005 7.670.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0989.63.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0962.91.2005 5.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 098.10.6.2005 7.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0978.22.2005 7.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 097.5.02.2005 5.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 096.16.5.2005 7.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0966.33.2005 7.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 098.157.2005 6.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0969.85.2005 5.840.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status