Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 092.12.3.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vietnamobile 092.22.9.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vietnamobile 09.29.10.2005 8.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vietnamobile 09.27.03.2005 6.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vietnamobile 09.28.03.2005 6.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vietnamobile 0927.05.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vietnamobile 05.22.01.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vietnamobile 05.23.04.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vietnamobile 05.22.08.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 05.28.09.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vietnamobile 0924.09.2005 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vietnamobile 05.22.09.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vietnamobile 056.999.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.79.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vietnamobile 0923.68.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 05.8686.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 056.777.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 05.23.05.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vietnamobile 05.28.05.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vietnamobile 05.28.02.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vietnamobile 09.2772.2005 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 05.28.07.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vietnamobile 058.999.2005 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vietnamobile 05.23.12.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vietnamobile 0923.00.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vietnamobile 05.28.08.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 0923.78.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vietnamobile 05.23.08.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 05.28.04.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 0922.47.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vietnamobile 0922.85.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vietnamobile 0921.44.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 0925.24.2005 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vietnamobile 0925.78.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vietnamobile 05.22.10.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vietnamobile 05.22.03.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vietnamobile 05.22.11.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vietnamobile 05.22.04.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vietnamobile 0923.45.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

DMCA.com Protection Status