Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 09.19.06.2005 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 091.666.2005 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0917.06.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0917.07.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 098.13.8.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 09.8118.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vietnamobile 09.21.01.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vietnamobile 09.26.05.2005 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 096.23.3.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 09.28.04.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 09.11.66.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vietnamobile 09.22.08.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vietnamobile 09.27.02.2005 10.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 07.05.11.2005 12.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 096.889.2005 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 08.18.11.2005 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 098.15.6.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0906.09.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0978.39.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 093.666.2005 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 096.16.6.2005 18.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 09.27.12.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0989.26.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vietnamobile 09.21.08.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0904.06.2005 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vietnamobile 09.25.06.2005 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 09.24.08.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 096.777.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0908.09.2005 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vietnamobile 09.22.07.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 08.25.05.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0977.22.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 0923.45.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 08.18.28.2005 19.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 096.25.9.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vietnamobile 09.22.06.2005 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0985.68.2005 19.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.2222.2005 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 089.666.2005 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 096.993.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vietnamobile 09.28.01.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0989.39.2005 11.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 097.12.6.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0982.82.2005 18.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 03.7979.2005 10.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0983.99.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0345.66.2005 17.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vietnamobile 09.23.03.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0867.89.2005 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 096.123.2005 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vietnamobile 09.27.04.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0919.83.2005 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 08.29.08.2005 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0988.01.2005 11.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vietnamobile 09.21.11.2005 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vietnamobile 09.23.04.2005 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 03.26.05.2005 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vietnamobile 09.21.04.2005 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0903.06.2005 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vietnamobile 09.26.08.2005 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0968.79.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0907.07.2005 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0968.03.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vietnamobile 09.27.08.2005 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vietnamobile 09.26.03.2005 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0819.88.2005 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0979.98.2005 15.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 097.179.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Vietnamobile 09.24.04.2005 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 0919.02.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status