Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0389.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0353.02.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0357.98.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0384.78.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0394.46.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0357.20.2005 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0328.27.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0352.87.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0363.4.7.2005 1.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0966.41.2005 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0329.38.2005 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 097.13.9.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0979.12.2005 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0989.24.2005 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 03.27.04.2005 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0966.87.2005 2.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0384.36.2005 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 098.13.8.2005 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 097.990.2005 3.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0384.13.2005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0867.67.2005 4.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0965.53.2005 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0334.37.2005 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0354.75.2005 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0968.76.2005 2.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0867.42.2005 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0869.73.2005 3.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0329.94.2005 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0397.73.2005 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 039.206.2005 2.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0866.56.2005 4.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0971.74.2005 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0367.35.2005 1.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 034.27.7.2005 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0375.48.2005 1.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0979.36.2005 6.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 035.979.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0333.68.2005 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 097.14.2.2005 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0389.89.2005 2.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0399.20.2005 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 036.307.2005 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0393.87.2005 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0326.86.2005 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 03.5665.2005 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 0985.71.2005 2.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Viettel 0866.16.2005 3.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 0987.58.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 0987.94.2005 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0345.13.2005 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 096.25.2.2005 9.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0378.31.2005 3.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 0966.44.2005 2.760.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 0383.42.2005 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0334.24.2005 1.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status