Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0773.07.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0703.02.2005 5.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0773.04.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0775.03.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0778.05.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0765.65.2005 2.770.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0797.01.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0778.09.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0775.07.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0768.00.2005 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0797.09.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0779.05.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0774.68.2005 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0777.03.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0792.07.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0707.02.2005 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0703.07.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0786.78.2005 2.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0705.69.2005 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0773.06.2005 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0778.03.2005 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0776.78.2005 2.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0775.12.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0707.03.2005 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.10.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0797.02.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0779.01.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0778.08.2005 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0764.44.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 077.888.2005 8.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0779.03.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0778.01.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0772.08.2005 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 089.888.2005 9.410.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0775.08.2005 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0707.01.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0792.01.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0797.06.2005 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0777.07.2005 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0703.00.2005 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 08.1982.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0917.07.2005 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0911.89.2005 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 08.1994.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 08.1984.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 085.234.2005 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.1985.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 084.789.2005 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.1976.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 08.1975.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 08.1981.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 08.1972.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 088.999.2005 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0817.06.2005 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 084.678.2005 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 084.777.2005 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 08.1986.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 091.799.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 085.567.2005 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0911.15.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 07.03.10.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 077.9.10.2005 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 07.03.11.2005 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 077.4.10.2005 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Vinaphone 0945.38.2005 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Vinaphone 0917.53.2005 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 077.9.09.2005 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0886.99.2005 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 077.3.11.2005 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Vinaphone 08.13.10.2005 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status