Sim Reddi

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
2 Vietnamobile 058.5555555 1.320.000.000 Sim thất quý Đặt mua
3 Viettel 032.9999999 3.710.000.000 Sim thất quý Đặt mua
4 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000 Sim thất quý Đặt mua
5 Vinaphone 0945.555.555 3.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
6 Viettel 035.2222222 990.000.000 Sim thất quý Đặt mua
7 Máy bàn 0222.8888888 999.000.000 Sim thất quý Đặt mua
8 Vinaphone 094.2222222 2.490.000.000 Sim thất quý Đặt mua
9 Vinaphone 081.4444444 1.190.000.000 Sim thất quý Đặt mua
10 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
11 Vinaphone 091.3333333 7.910.000.000 Sim thất quý Đặt mua
12 Mobifone 090.8888888 15.700.000.000 Sim thất quý Đặt mua
13 Vietnamobile 058.444.4444 359.450.000 Sim thất quý Đặt mua
14 Viettel 096.2222222 3.470.000.000 Sim thất quý Đặt mua
15 Viettel 032.6666666 1.710.000.000 Sim thất quý Đặt mua
16 Vinaphone 088.6666666 6.550.000.000 Sim thất quý Đặt mua
17 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
18 Vinaphone 082.6666666 4.011.350.000 Sim thất quý Đặt mua
19 Vinaphone 091.6666666 12.000.000.000 Sim thất quý Đặt mua
20 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 Sim thất quý Đặt mua
21 Viettel 037.4444444 550.000.000 Sim thất quý Đặt mua
22 Viettel 033.777.7777 2.222.350.000 Sim thất quý Đặt mua
23 Vietnamobile 058.3333333 808.000.000 Sim thất quý Đặt mua
24 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 Sim thất quý Đặt mua
25 Máy bàn 0258.777.7777 200.000.000 Sim thất quý Đặt mua
26 Vietnamobile 056.3333333 773.000.000 Sim thất quý Đặt mua
27 Viettel 037.9999999 5.610.000.000 Sim thất quý Đặt mua
28 Vietnamobile 092.7777777 4.600.000.000 Sim thất quý Đặt mua
29 Viettel 098.7777777 8.999.450.000 Sim thất quý Đặt mua
DMCA.com Protection Status