Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 093.365.4078 126.000.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Mobifone 0777.774.078 86.200.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 0815.124.078 50.000.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Mobifone 07.7749.7749 49.000.000 Sim taxi Đặt mua
5 Mobifone 07749.07749 46.000.000 Sim taxi Đặt mua
6 Viettel 0988.88.4953 38.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Mobifone 0938.13.49.53 36.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 034.365.4078 34.700.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Viettel 0988.13.49.53 34.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0968.77.49.53 33.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Mobifone 09.09.09.4078 32.800.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Mobifone 0788.884.078 32.200.000 Sim ông địa Đặt mua
13 iTelecom 0877.77.7749 31.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Mobifone 0777.77.4953 29.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Vinaphone 0911.22.4953 29.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0868.68.4078 28.600.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Mobifone 0789.13.4953 28.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Mobifone 0777.13.4953 28.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0971.13.49.53 26.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Mobifone 0707.13.4953 26.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Vinaphone 0886.154.078 26.100.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Gmobile 059.365.4078 25.000.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Vinaphone 0919.77.4953 25.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Mobifone 0938.154078 25.000.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Mobifone 0934.56.4078 24.800.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Vietnamobile 056.789.4078 24.700.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Viettel 0983.77.49.53 24.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Viettel 0981.77.49.53 24.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
30 Vinaphone 0889.13.49.53 22.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
31 Mobifone 0899.13.49.53 22.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Mobifone 093.777.4953 22.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Vinaphone 0886.13.49.53 21.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Vinaphone 08.37.13.49.53 21.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Mobifone 0931.13.49.53 20.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
38 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Mobifone 0909.794.953 19.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.13.49.53 18.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Viettel 0868.00.4953 17.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
42 Viettel 0365.77.4953 17.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
43 Viettel 0967.13.49.53 17.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0865.15.4078 17.100.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Viettel 0965.13.49.53 17.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Mobifone 07.68.68.4078 16.900.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Mobifone 0782.474.078 15.800.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Vinaphone 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Vinaphone 0949.15.4078 15.200.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Mobifone 093.4444.078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 0964.13.49.53 15.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Viettel 096.365.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Viettel 0988.79.4953 14.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Vinaphone 09.1234.4953 14.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
56 Viettel 0333.13.49.53 14.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
57 Viettel 097.222.4078 14.800.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 03.7777.4078 14.800.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Viettel 0866.68.4078 14.300.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Vinaphone 088.999.4078 14.300.000 Sim ông địa Đặt mua
61 Mobifone 07.6666.4078 14.200.000 Sim ông địa Đặt mua
62 Viettel 0969.68.4078 14.100.000 Sim ông địa Đặt mua
63 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
64 Viettel 0982.68.4953 13.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
65 Mobifone 0931.15.4078 13.500.000 Sim ông địa Đặt mua
66 Vinaphone 083888.4078 13.400.000 Sim ông địa Đặt mua
67 Mobifone 07.6789.4953 13.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
68 Vinaphone 082888.4078 13.300.000 Sim ông địa Đặt mua
69 Vinaphone 0853.77.4953 13.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
70 Vinaphone 0859.13.4953 12.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
DMCA.com Protection Status